Proces HDD

 

Horizontaal gestuurd boren of HDD is een sleufloze techniek die gebruikt wordt voor de aanleg van ondergrondse infrastructuur. De techniek is van oorsprong gebruikt in de olie-industrie, maar vanaf de jaren 70 werd het ook steeds meer ingezet om pijpleidingen onder rivieren, kanalen en grote wegen door te laten gaan.
Vanaf de jaren 90 wordt HDD niet alleen meer voor aardgas- en aardolieleidingen gebruikt, maar ook bij de aanleg van waterleidingen, telecommunicatiekabels en elektriciteitskabels ingezet.

Proces
Het HDD-proces bestaat normaliter uit drie fases:
* de pilot-boring
* het voorruimen van het boorgat
* het intrekken van de productiepijp

De pilot-boring
Tijdens de pilot-boring wordt het boorkop door een ‘rig’ door de aarde geduwd. Het boorkop is hol, en wordt door een holle leiding vanaf de oppervlakte gevoed met boorvloeistof dat het boorgat openhoudt en tegelijkertijd overtollige aarde afvoert. Zolang de pijp ronddraait, en de boorkop dus ook, gaat de boring in een rechte lijn. Als er gestuurd moet worden tijdens de boring, wordt er een asymmetrische boorkop gebruikt en in een bepaalde positie vastgezet en zo verder door de grond geperst. Het boorgat is gemiddeld 1,2 tot 1,5 keer zo groot als de boorkop. Dit komt door de overdruk waarmee de boorvloeistof uit de boorkop komt. De diameter van de boorkop varieert van 50 tot 300 milimeter.

Het voorruimen van het boorgat
De tweede fase tijdens een HDD-boring is het voorruimen van het boorgat. Als de boorkop een volledig boring heeft gedaan, wordt deze verwijderd van de boorbuis en vervangen door een ruimer. Deze wordt door de rig vervolgens roterend teruggetrokken. Tijdens dit terugtrekken vergroot de ruimer het boorgat, terwijl hij tegelijkertijd de nieuwe boorbuizen achter zich aantrekt. Men kan ook voorruimen zonder boorbuizen aan te koppelen, maar dan moet later worden teruggedobberd. De ruimer wordt voorzien van boorvloeistof, om de tunnel schoon te spoelen en om instorting van het gat te voorkomen. Dit ruimen kan, al naar gelang de diameter van de productiepijp meermalen herhaald worden.

Het intrekken van de productiepijp
De laatste fase van het proces is het intrekken van de productiepijp. Als de ruimer het boorgat voldoende vergroot heeft, wordt deze losgekoppeld van de boorbuis en vervangen door een barrel met daaraan de productiepijp, die in zijn geheel uitgelegd is. Een swivel tussen de barrel en de pijp moet draaiing van de pijp voorkomen. Wanneer de pijp te licht is en te veel druk opvangt, kan er ballast (zoals boorvloeistof of water) in de productiepijp gedaan worden, die de druk verlaagt.

Bouwplaats
Een goed ingerichte bouwplaats kan de productietijd verkorten tot de minimaal benodigde tijd. Een HDD-boring heeft een in- en een uittredepunt. Bij het intredepunt staat altijd de ‘rig’ die de boorbuis de grond in boort. Ook staat hier de menginstallatie voor de boorvloeistof (bij grotere diameters een recycling), waar de grond gescheiden wordt van het boorvloeistof, dat vervolgens weer hergebruikt kan worden. Bij het uittredepunt ligt altijd de productiepijp klaar. Deze wordt voor het trekken al in elkaar gezet door middel van lassen. Hierna wordt hij op rollers gelegd, zodat hij soepel het boorgat ingetrokken kan worden.